Administracinė informacija

Atgal

Profesinės kvalifikacijos tobulinimo programų dalyvių apklausos rezultatai

          Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre (toliau – Kompetencijų centras) nuo 2016 metų įdiegta kokybės valdymo sistema, atitinkanti Europos kokybės ženklo (EQM) neformaliojo suaugusiųjų mokymosi teikėjų kokybės reikalavimus.
         Siekiant išsiaiškinti Kompetencijų centro teikiamų mokymų paslaugų kokybę, 2016 metų balandžio–gruodžio mėnesiais buvo apklausti 3509 profesinės kvalifikacijos tobulinimo programų dalyviai.
                   Siūlome susipažinti su pagrindiniais apklausos rezultatais.

 

Informacija apie mokymų dalyvius

 

1 pav. Mokymų dalyvių pasiskirstymas kraštuose, kuriuose vyko mokymai (proc.)

 

2 pav. Mokymų dalyvių išsilavinimas (proc.) 

 

3 pav. Mokymų dalyvių praktinė patirtis metais (proc.)

 

Mokymo paslaugų organizavimas

4 pav. Informacijos apie Kompetencijų centro organizuojamus mokymus sklaida (proc.)

 

5 pav. Informacijos apie mokymo programą interneto svetainėje aiškumas (proc.)

 

6 pav. Mokymo programos pasirinkimą lemiantys veiksniai (proc.)

 

7 pav. Informacijos apie organizuojamus mokymus suteikimas iki mokymų pradžios (proc.)

 

8 pav. Mokymosi aplinkos ir išteklių vertinimas (proc.)

 

Mokymo programos įgyvendinimo procesas

9 pav. Mokymų dalyvių poreikiai, mokymo programos tikslai ir siekiami rezultatai (proc.)

 

10 pav. Mokymo turinys, mokymo metodai ir rezultatų vertinimas (proc.)

 

11 pav. Dėstytojų vertinimas (proc.)

 

12 pav. Mokymo kokybės vertinimas (proc.)

 

13 pav. Mokymų dalyviai turės galimybę įgytas žinias pritaikyti darbe (proc.)

 

14 pav. Mokymų dalyviai rekomenduotų kolegoms pasirinkti
mokymo programą, pagal kurią mokėsi (proc.)

 

Informacija parengta: 2017-01-19

 

 


Mokymai


Naudinga informacija

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
Faks. (8 5) 271 2273
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Rugių g.1, LT-08418,
Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191718164
AB SEB Bankas,
banko sąskaita LT22 7044 0600 0032 2130 (sąskaita kursams)

Kaip pas mus atvykti?