Naujienos

Atgal

KURIAME LIETUVOS ATEITĮ – PASIRAŠYTA PROJEKTO FINANSAVIMO SUTARTIS

2017 12 22

 
2017 m. gruodžio 19 d. Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis ir Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro direktorius Juozas Ruolia pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių vaikų ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugas vaikams, specialistų kvalifikacijos tobulinimas“ sutartį.
 

Sėkmingą sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių būtinąją medicinos pagalbą vaikams nelaimingo atsitikimo atvejais, esant gyvybei grėsmingoms, pavojingoms ir kritinėms būklėms, ūminėms ligoms, įvykio vietoje, žmogiškųjų išteklių darbą sąlygoja ne tik greiti automobiliai ar pakankamas medicininės įrangos kiekis, bet daugeliu atveju – dirbančio personalo kvalifikacija.

Projekto vykdymo metu Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras apmokys apie 50 proc. Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių vaikų ligų diagnostikos bei gydymo paslaugas vaikams, specialistų. Tai pagerins komandų, teikiančių vaikų ligų diagnostikos bei gydymo paslaugas vaikams, susikalbėjimą, sąlygos pokyčius visame ikistacionariniame ir stacionariniame pagalbos sektoriuje teikiant skubią pagalbą vaikams. Pagerės paslaugų tinkamumas, priimtinumas ir kokybė.

 

Projekte numatyti specializuoti 24 val. trukmės mokymai pagalbos teikimo staigios mirties vaikams atvejais tema ir 16 val. trukmės mokymai ikistacionarinės pagalbos teikimo traumos atvejais vaikams prioritetų tema. Šie mokymai yra būtini atnaujinant, keliant bei įgyjant kvalifikaciją sveikatos priežiūros įstaigų specialistų komandoms, teikiančioms pagalbą vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų atvejais, siekiant gerinti sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumą ir kokybę.

Mokymai bus vykdomi pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka parengtas ir su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija suderintas profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas. Mokymus baigusiems dalyviams bus išduodami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus atitinkantys profesinės kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Šiuos pažymėjimus Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos pripažins kaip patvirtinančius profesinės kvalifikacijos tobulinimą vertinant slaugos praktikos licencijos sąlygų laikymąsi.


Mokymai


Naudinga informacija

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
Faks. (8 5) 271 2273
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Rugių g.1, LT-08418,
Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191718164
AB SEB Bankas,
banko sąskaita LT22 7044 0600 0032 2130 (sąskaita kursams)

Kaip pas mus atvykti?