Naujienos

Atgal

Tobulinimosi galimybės Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centre 2018 metais

2017 12 04

Kompetencijų ugdymas nuotoliniu būdu internete:

Nuotolinio mokymo grupės bus renkamos kiekvieną mėnesį.

Nuotolinis mokymas užtikrina individualizuotą mokymą, vietos, tvarkaraščio bei mokymosi stiliaus lankstumą. Pasirinkus šį mokymo būdą galima sutaupyti laiko ir pinigų, mokymo laiką pritaikyti prie savo darbo laiko. Mokytis galima ten, kur yra kompiuteris ir interneto ryšys, todėl nuotolinis mokymas patogus sveikatos priežiūros specialistams, gyvenantiems nuošaliose vietovėse ar negalintiems mokytis stacionare.

Daugiau informacijos Kompetencijų centro interneto svetainėje emokymai.sskc.lt, el. paštu emokymai@sskc.lt arba telefonu (8 5) 270 1433.

 

Kompetencijų ugdymas publikuojant mokslinius straipsnius žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ (slaugytojams):

Mokslinis straipsnis, paskelbtas žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“, įskaitomas kaip slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas. Žurnalas pripažintas Lietuvos mokslo leidinys ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro teisės aktais nustatyta, kad mokslinis straipsnis vertinamas kaip slaugytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimas. Teisės aktai nustato, kad publikavus mokslinį straipsnį žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ įskaitoma 30 val., kurios dalijamos iš autorių skaičiaus.

Reikalavimus autoriams ir kitą aktualią informaciją galite gauti interneto svetainėje www.sskc.lt/informacija-autoriams, el. paštu loreta.gudeliene@sskc.lt arba telefonu 8 686 51 906.

 

Kompetencijų ugdymas publikuojant straipsnius žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“(burnos priežiūros specialistams):

Vadovaujantis Gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų tobulinimo tvarkos ir mastų, patvirtintų 2004 m. rugsėjo 3 d. Tarybos nutarimu Nr. 11 (nauja redakcija 2006 m. spalio 6 d. Tarybos nutarimu Nr. 06/TN-63) 21.10.4 punktu, straipsnis, paskelbtas žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“, gali būti vertinamas kaip burnos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimas. Šis teisės aktas nustato, kad įskaitomos 5 val., kurios dalijamos iš autorių skaičiaus.

Reikalavimus autoriams ir kitą aktualią informaciją galite gauti interneto svetainėje www.sskc.lt/informacija-autoriams, el. paštu loreta.gudeliene@sskc.lt arba telefonu 8 686 51 906.

 

Kompetencijų ugdymas atvykus į Kompetencijų centrą:

Vilniuje 2018 metais jūsų jau laukia 143 mokymosi grupės, Kaune – 122, Klaipėdoje – 67, Šiauliuose – 39, Panevėžyje – 51.

Visus metus organizuojame papildomas grupes pagal įvairias profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas.

 

2018 metų tobulinimo planus galite rasti Kompetencijų centro interneto svetainėje www.sskc.lt/mokymo-planai.

 
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų
kompetencijų centro informacija

 


Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Rugių g. 1,
LT-08418,
Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 191718164 

PVM mokėtojo kodas -
ne PVM mokėtojas

AB SEB Bankas, banko sąskaita
LT22 7044 0600 0032 2130
(sąskaita mokėjimui už kursus ir apgyvendinimą)

Kaip pas mus atvykti?

Žemėlapis

Pastatas