Naujienos

Atgal

Tobulinimosi programa „Slaugos proceso kokybė“

2016 09 05

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro parengta ir su Sveikatos apsaugos ministerija suderinta profesinės kvalifikacijos tobulinimo programa „Slaugos proceso kokybės valdymas“(16 val.). Vykdome mokymus.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti paskirtas už slaugos proceso valdymą atsakingas asmuo, kuris privalo būti išklausęs ne trumpesnę kaip 16 val. tobulinimosi programą „Slaugos proceso kokybės valdymas“.
Įstaigos, teikiančios asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nepriklausomai nuo jų nuosavybės bei teisinės formos, pavaldumo, teikiamų paslaugų rūšies, lygio ir apimties, privalo turėti slaugos proceso valdymo aprašą, kuriame turi būti nustatyta slaugos proceso vadyba.
Slaugytojai privalo pildyti slaugos protokolą – dokumentą, kuriame nustatoma nuosekli slaugos veiksmų eiga.
Nesant šalies mastu parengtų ir patvirtintų diagnostikos bei gydymo metodikų ar slaugos protokolų, įstaiga turi pati pasirengti diagnostikos ir gydymo ar slaugos protokolus, skirtus įstaigoje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei užtikrinti.
Profesinės kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas vadovaujantis Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“.
Tobulinimosi programoje bus mokoma:
  • slaugos proceso kokybės valdymo planavimo – slaugos paslaugų kokybės politikos integravimas į sveikatos priežiūros įstaigos politiką, slaugymo masto planavimas, aprūpinimas ištekliais ir kt.;

  • slaugos proceso kokybės valdymo palaikymo ir vykdymo – (pareigybių aprašymai, slaugytojų darbo krūviai, slaugos proceso valdymo aprašas, slaugos protokolai; pacientų apklausos dėl pasitenkinimo paslaugomis ir slaugytojų pasitenkinimo darbu apklausų organizavimas ir kt.;

  • slaugos proceso kokybės valdymo tikrinimo ir vertinimo – slaugos audito vykdymas, slaugos rezultatų ir slaugos dokumentacijos vertinimas, vidaus ir išorės auditų rekomendacijų vykdymo vertinimas ir kt.;

  • slaugos proceso kokybės valdymo gerinimo ir veiksmingumo vertinimo – neatitikčių priežasčių šalinimo vertinimas, nuostolingos ar perteklinės veiklos šalinimo vertinimas, slaugymo veiklų standartizavimo vertinimas, slaugytojų darbo krūvių atitikties vertinimas ir kt.;

  • slaugos proceso kokybės valdymo aprašo rengimo (slaugos aprašo paskirtis ir taikymo sritis, teisės aktai, terminai ir apibrėžimai, įgaliojimai ir atsakomybė, proceso stebėsena, duomenų ir įrašų analizė, slaugos proceso aprašo valdymas ir kt.

16 valandų mokymo programoje 7 valandos skirtos teorijai ir 8 valandos praktiniams užsiėmimams auditorijoje.
Po mokymų specialistas žinos bendruosius kokybės valdymo sistemos principus, jų taikymą sveikatos priežiūros įstaigoje, kaip nustatyti kokybės rodiklius sveikatos priežiūros paslaugų (įskaitant slaugos) procesui, slaugymo kokybę užtikrinančias ir gerinančias priemones; gebės pasirengti slaugymo dokumentus (slaugos protokolus, slaugos proceso valdymo aprašą ir kt.).
Kviečiame dalyvauti mokymuose.
 
Prašymus mokytis siųskite adresu:
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras
Rugių g. 1, 08418 Vilnius
Daugiau informacijos telefonu (8 5) 271 2281; 8 618 49747, www.sskc.lt
 
Parengė Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro
Tarptautinio bendradarbiavimo ir viešųjų ryšių skyrius

Kompetencijų ugdymas


Naudinga informacija

Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
Faks. (8 5) 271 2273
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Rugių g.1, LT-08418,
Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191718164        PVM mokėtojo kodas - ne PVM mokėtojas
AB SEB Bankas,
banko sąskaita LT22 7044 0600 0032 2130 (sąskaita kursams)

Kaip pas mus atvykti?