Administracinė informacija

Europos kokybės ženklas

Sertifikatas 2016 Sertifikatas 2019

2019 metų rugsėjo 16 d. Nacionalinė EQM tarnyba Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centrui išdavė sertifikatą Nr.01 - 2019 ir patvirtino, jog Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras atitinka Europos kokybės ženklo neformaliojo suaugusiųjų mokymosi teikėjų kokybės kriterijus.

 

2016 m. liepos 29 d. Nacionalinė EQM tarnyba, kuriai atstovauja Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, išdavė sertifikatą Nr. 01-2016, patvirtinantį, kad Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras atitinka Europos kokybės ženklo (EQM) neformaliojo suaugusiųjų mokymosi teikėjų kokybės kriterijus.

 

EQM yra kokybės ženklas, kuriuo remiantis nustatoma mokymo teikėjo ir jo veiklos kokybė Europos kontekste.
EQM taikomas visoms neformaliojo mokymo ir mokymosi sritims.
EQM padeda įstaigai pasitikrinti, kaip jų veikla atitinka bendrai nustatytus kokybės užtikrinimo kriterijus.
EQM skatina mokymo paslaugų plėtrą ir tobulėjimą.
Europos kokybės ženklas nustato keturias vertinimo sritis ir patvirtina atitikimą šiems reikalavimams:
  • Mokymo paslaugų administravimas – patvirtina, kad institucijos organizacinė struktūra, mokymo administravimo procesai ir ištekliai (patalpos, įranga, mokymo medžiaga ir kt.) bei mokymo planavimo procesai užtikrina mokymo paslaugų kokybę.
  • Mokymosi poreikiai ir mokymo programos parengimas – patvirtina mokymosi aplinkos, konsultantų (dėstytojų) profesinės kompetencijos, mokymo programų tikslų, turinio ir metodų atitikimą užsakovo (besimokančiųjų) poreikiams bei tikslams.
  • Mokymosi pasiekimų įvertinimas – patvirtina, kad yra įdiegtos mokymosi pasiekimų vertinimo ir grįžtamojo ryšio užsakovui (besimokantiesiems) procedūros.
  • Kokybės valdymas – patvirtina, kad institucijoje yra įdiegtos tinkamos kokybės proceso valdymo procedūros.

 

2019-09-26


Kontaktai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Tel. (8 5) 271 2256
El. paštas centras@sskc.lt
Adresas: Rugių g. 1,
LT-08418,
Vilnius, Lietuva

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 191718164 

PVM mokėtojo kodas -
ne PVM mokėtojas

AB SEB Bankas, banko sąskaita
LT22 7044 0600 0032 2130
(sąskaita mokėjimui už kursus ir apgyvendinimą)

Kaip pas mus atvykti?

Žemėlapis

Pastatas